Форум главная страница
 
Застосування Стронгхолду як мiкрофiлярициду при iнвазii
Dirofilaria repens у собак

Мазуркевич A. Й., доктор ветеринарних наук
Величко С. В., кандидат біологічних наук
Василик Н. С., аспірант
Національний аграрний університет, Київ

   Визначена мікрофілярицидна ефективність препарату стронгхолд фірми Pfizer, відмічена легка його переносимість собаками і зручність при застосуванні. Дані рекомендації щодо використання препарату з лікувальною і профілактичною метою при інвазії Dirofilaria repens у собак на території України.
   На сьогодні дирофіляріоз собак на території України вже не являється якоюсь диковинкою чи екзотикою, так як досить часто реєструється ветеринарними спеціалістами, а з 1999 року діагностичні дослідження собак на дирофіляріоз планово проводять в усіх ветеринарних установах м. Києва.
   Важливі питання про причини поширення дирофіляріозу, а саме - про генетичну і кліматичну адаптації паразита, а також про розповсюдження проміжних господарів, до цього часу залишаються без відповіді [5,8]. Більшість дослідників вважає, що цьому, в певній мірі, сприяло в основному 4 фактори: відносне потепління клімату; активізація основних переносників захворювання (комарі видів Anopheles, Culex, Aedes) [1,2]; збільшення міжнародних подорожей з домашніми тваринами [3 ] і зростанням враженості тварин родини псових дирофіляріями (ураженість собак на території СНД коливається від 1,4 до 44,5%) [1].
   Поряд з труднощами, які виникають при діагностиці гельмінтозу (неспецифічна клініка чи безсимптомний перебіг, сезонна і добова періодичність мікрофіляремії, або амікрофіляремічна форма, відсутність високочутливих діагностичних тестів), виникає ряд проблем при лікуванні і профілактиці гельмінтозу (відсутність макрофілярицидів, значна токсичність та непереносимість окремими породами собак івермектинів, неможливість самостійного проведення профілактичних заходів власниками тварин та ін.).
   Спираючись на публікації ряду зарубіжних авторів [4,6,7], нашу увагу привернуло широке застосування в світі нового ендектоциду Stronghold, який повністю попереджує інвазію собак і котів Dirofilaria immitis, вбиваючи та запобігаючи їх розвитку до статевозрілих форм. На жаль, даних щодо застосування цього препарату при інвазії Dirofilaria repens (на сьогодні це єдиний вид дирофілярій, зареєстрований на Україні) ми не знайшли.
   Метою наших досліджень було випробування мікрофілярицидної ефективності при інвазії Dirofilaria repens нового препарату фірми Pfizer - Stronghold (selamectin), який недавно появився на ринку ветеринарних препаратів України. Це напівсинтетичний авермектин, який продукується новим штамом Streptomyces avermitis і спеціально адаптований для застосування на собаках і кішках.
   Матеріали та методи дослідження. Для досліду були підібрані собаки різного віку, статі та породи, які мешкали в м. Києві, з встановленою мікрофіляремією у діагностичному кабінеті клініки ветеринарної медицини Печерського та Старокиївського районів м. Києва.
   В перелік лабораторних досліджень входили: мікроскопічна ідентифікація мікрофілярій в краплі нативної крові чи в сироватці крові, модифікований метод Кнотта, метод збагаченого мазка, а у окремих собак - мікроскопічне дослідження пунктатів, отриманих з псевдопухлинних і виразкових уражень шкіри та м'яких тканин.
   Кров для дослідження на дирофіляріоз збирали у кількості 3 мл з додаванням антикоагулянтів (гепарин або цитрат натрію) ввечері або вранці, під час найвищої активності мікрофілярій в периферичному судинному руслі. З метою визначення виду дирофілярій проводили специфічне фарбування на виявлення активності кислої фосфатази.
   Результати досліджень. Було відібрано 16 собак з мікрофіляремією які в залежності від загального стану розподілили на 3 групи: тварини без клінічних ознак захворювання (7); тварини із задовільним загальним станом (зниження апетиту, незначне підвищення температури, пригнічення, різноманітні враження шкіри) (5); тварини із незадовільним загальним станом (виражені ознаки печінкової ниркової або серцевої недостатностей) (4).
   В першій групі знаходилось 3 собаки породи колі і померанський шпіц, яким застосування івермектину небажане. Собакам третьої групи попередньо проводили підтримуючу терапію до зникнення гострих ознак захворювання.
   Стронгхолд випускається в тубах у вигляді 6% та 12% розчину для нашкірного використання із вмістом діючої речовини 15, 30, 45, 60, 120 та 240 міліграмів. Препарат наносили безпосередньо на суху поверхню шкіри собак попереду лопаток в дозі 6 mg/kg маси тіла, видавлюючи весь вміст туби повністю в одне місце. При великій масі тварини застосовували комбінацію піпеток. Ефективність оцінювали на основі відсутності мікрофілярій в крові чи в пункційному матеріалі при повторних дослідженнях через 7, 14, 21 і 30 днів після обробки.
   Під час застосування стронгхолду не виявлено побічної дії препарату в жодної собаки із 3 груп. На 7-й день після застосування препарату у 2 собак першої групи і 1 собаки з другої групи при повторному дослідженні крові були виявлені поодинокі мікрофілярії із зниженою рухливістю. В інших тварин мікрофілярії не знаходили. Собакам з виявленою мікрофіляремією знову застосували стронгхолд в дозі 8 mg/kg. При послідуючих мікроскопічних дослідженнях на 14, 21 і 30-й дні мікрофілярії не виявлялись (рис.1.).
При специфічному фарбуванні на кислу фосфатазу мікрофілярії у всіх досліджуваних собак віднесені до виду Dirofilaria repens.

Висновки.
1. Відмічена висока мікрофілярицидна ефективність стронгхолду і відсутність побічної дії при використанні.
2. Обов'язковий контроль наявності мікрофілярій через тиждень після застосування. При необхідності дозу препарату слід збільшити до появи мікрофілярицидного ефекту (але не вище 12 mg/kg).
3. Рекомендовано як альтернативний засіб до застосування собакам, які мають погану переносимість івермектинів.
4. Простота і зручність у використанні створюють можливість широкого застосування стронгхолду з профілактичною метою.

Список використаної літератури.
1. Авдюхина Т.И., Супряга В.Г., Постнова В.Ф., Куимова Р.Т. и др. Дирофиляриоз в странах СНГ: анализ случав за 1915-1996 годы.// Мед паразитология и паразитарные болезни, - 1997, - № 4.- С. 3-7.
2. Афендулова И.С. Случай глазной формы дирофиляриоза.// Вестник офтальмологии.- 2000.- № 2.- С. 40.
3. Bredal W.P., Gjerde B., Eberhard M.L., Aleksandersen M., Wilhelmsen D.K., Mansfield L.S. Adult Dirofilaria repens in a subcutaneous granuloma on the chest of a dog. J Small Anim Pract 1998 Dec;39(12):595-7.
4. Boy M.G., Six R.H., Thomas C.A., Novotny M.J., Smothers C.D., Rowan T.G., Jernigan A.D. Efficacy and safety of selamectin against fleas and heartworms in dogs and cats presented as veterinary patients in North America.// Veterinary Parasitology.- 2000.91:233-250.
5. Christian F. Sehrey, E. Trautvetter. Дирофиляриоз серца у кошек и собак диагностика и терапия //Waltham Focus. -1998. - Т. 8. - №3. - С. 23-30.
6. Clemence R.G., Sarasola P., Genchi C., Smith D.G., Shanks D.J., Jernigan A.D., Rowan T.G. Efficacy of selamectin in the prevention of adult heartworm (Dirofilaria immitis) infection in dogs in northern Italy.// Vet Parasitol 2000 Aug 23;91(3-4):251-258.
7. Mc Tier T.L., Shanks D.J., Watson P., Mc Call J.W., Genchi C., Six R.H., Thomas C.A., Dickin S.K., Pendo G., Rowan T.G., Jernigan A.D. Prevention of experimentally induced heartworm (Dirofilaria immitis) infection in dogs and cats with a single topical application of selamectin.// Veterinary Parasitology.- 2000.91:259-268.
8. Pampiglione S., Canestri Trotti G., Rivasi F. Human dirifilariasis due to Dirofilaria (Nochtiella) repens: a review of literature// Parassitologia, - Vol. 37. №. 2-3. - 1995. 
Другие интересные ресурсы
 
Статьи различных тематик
 
поиск по сайту
 
© 2000-2018 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

 
 
Яндекс.Метрика